U Nar. nov., br. 149/22 od 19.12.2022. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1.1.2023.

Mijenja se i dopunjuje Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (Nar. nov., br. 7/22).

Natrag