U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/22 objavljen je članak "Ugovaranje i trajanje probnog rada". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Probni rad je institut radnog prava koji je uređen čl. 53. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19: u nastavku: ZR),  koji se može, a i ne mora ugovoriti prilikom sklapanja ugovora o radu što ovisi o volji poslodavca i radnika kao ugovornih strana.

Svrha probnog rada je da poslodavac provjeri stručne i druge sposobnosti radnika kako bi utvrdio odgovara li radnik zahtjevima radnog mjesta, a s druge strane da se radnik upoznao s uvjetima rada na konkretnom radnom mjestu i ocijenio svoju sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Probni rad je sastavni dio pisanog ugovora o radu odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu, a ukoliko ne postoji niti pisani ugovor niti je izdana potvrda o sklopljenom ugovoru, ali postoji usmeni sporazum stranaka o tome da će radnik raditi za poslodavca, te ukoliko su stranke ugovorile i probni rad takva ugovorna odredba obvezuje, budući da forma za ugovaranje probnog rada nije propisana, usmena forma ne čini ga ništetnim.

Probni rad je moguće i dopušteno ugovoriti prilikom sklapanja prvog ugovora o radu, kod sklapanja sljedećeg ugovora o radu, ako se on odnosi na isti posao odnosno isto radno mjesto, tada ugovaranje probnog rada ne bi bilo dopušteno.

Rok za probni rad određen je čl. 53. st. 2. ZR-a i on ne smije trajati duže od šest mjeseci. U slučaju ugovaranja dužeg probnog rada od ZR-om dopuštenog, s obzirom na prisilne odredbe ZR-a  o probnom radu i prirodi i svrsi probnog rada, takva odredba ne obvezuje i treba smatrati da je ugovoreno najduže trajanje probnog rada (šest mjeseci), ali ne duže od toga.

Radnik koji ne zadovolji na probnom radu za poslodavca je to posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu.

Kada poslodavac ocijeni da radnik nije zadovoljio na probnom radu, obvezan je odluku o otkazu donijeti u pisanom obliku, te u pisanom obliku obrazložiti otkaz i dostaviti osobi kojoj se ugovor o radu otkazuje.

Otkazni rok kod probnog rada je najmanje sedam dana a može se ugovoriti i duži ali ne kraći. Opširnije o ugovaranju i trajanju probnog rada pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag