U Nar. nov., br. 144 od 9. prosinca 2022. objavljena je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Mijenja se čl. 4. Statuta uz ovlaštenja Komore o upisu osoba s položenim ispitom za poreznog savjetnika i trgovačkih društava za porezno savjetništvo u imenike

- skupštinu čine svi porezni savjetnici upisani u Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika (što je bilo i do sada), a izmjenama je propisan uvjet da su u tekućoj godini i ispunili sve obveze prema Komori,
- dodano je da se sjednice Skupštine mogu održavati i putem elektroničke komunikacije, odnosno na daljinu i u stvarnom vremenu, pri čemu će se članove Skupštine prilikom slanja poziva na sjednicu obavijestiti da se sjednica održava putem sredstava elektroničke komunikacije, te o načinu pristupa i glasovanja na sjednici,
- članarina se plaća godišnje u paušalnom iznosu prema posebnoj odluci koju donosi Skupština Komore ali srazmjerno razdoblju članstva u tekućoj godini,
- i druge izmjene uz održavanje sjednica te stegovni postupak poreznih savjetnika.

Natrag