U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/22 objavljen je članak "Stambeno zbrinjavanje osoba iz Ukrajine – podmirivanje troškova i utvrđivanje dohotka najmodavaca". Autorica članka je Gordana Lončar.

Odlukom o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju ((Nar. nov., br. 37/22) uređeno je financiranje troškova korištenja stambenih jedinica u pojedinačnom smještaju za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine koje su napustile Ukrajinu od 24.2.2022. i došle na područje RH. Naime, vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje navedenim osobama podmirivat će se, sukladno Odluci, troškovi korištenja stambenih jedinica.

Trošak korištenja stambene jedinice u pojedinačnom smještaju podmirivat će se vlasniku stambene jedinice jednom mjesečno, temeljem sklopljenog ugovora o najmu, a obuhvaća trošak najma prostora i trošak režija. Najviši iznos troškova korištenja stambene jedinice je 3.600,00 kn mjesečno.

Fizičke osobe kojima se temeljem sklopljenih ugovora o najmu s MUP-om podmiruju troškovi korištenja stambene jedinice, ostvaruju dohodak od imovine te su iste obveznici plaćanja poreza na dohodak po osnovi tako ostvarenog dohotka.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag