Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora u 2022.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, od 1.1.2021. godine ukinuta je obveza jednogodišnjeg izvještavanja o prikupljenim bodovima za održavanje revizorske licence. U skladu s time, u 2022. godini ovlašteni revizori ne dostavljaju u Ministarstvo financija obrazac „Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora“, već će biti dužni dostaviti ovaj obrazac za trogodišnje razdoblje od 29.11.2021. do 29.11.2024.

Ipak, usprkos ukidanju ove obveze i nadalje je propisano da je ovlašteni revizor dužan kontinuirano stručno se usavršavati i da treba svake godine ostvariti najmanje 35 bodova.  

Stoga, iako revizori više ne šalju svake godine podatke o provedenom stručnom usavršavanju u Ministarstvo financija, dužni su se svake godine stručno usavršavati i ostvariti propisane bodove iz  osnovnih i ostalih aktivnosti - iz revizije, računovodstva i ostalih područja. Pritom svake godine nije nužno (ali je vrlo korisno) ostvariti bodove prema propisanoj strukturi po područjima.

Od propisanih 35 bodova godišnje, svaki ovlašteni revizor treba u razdoblju od 29.11.2021. do 29.11.2022. ostvariti najmanje 20 bodova iz osnovnih aktivnosti (od kojih najmanje ½ tj. 10 bodova treba imati oznaku „A“), dok 15 bodova može biti i iz ostalih aktivnosti.

O tome koje se aktivnosti ubrajaju u osnovne, a koje u ostale, vezano za oznaku „A“ i o drugim informacijama uz stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora, detaljno smo pisali u FIP-u br. 11/21.

Nadalje, ovlašteni revizor treba povesti računa i o tome da je u tri uzastopne godine dužan ostvariti najmanje 120 bodova, pa ako u nekoj godini ostvari samo 35 minimalno propisanih bodova, razliku od 5 bodova godišnje (odnosno 15 bodova u trogodišnjem razdoblju) morat će nadoknaditi u nekoj drugoj godini tog razdoblja.

Ovlašteni revizor biti će dužan podnijeti Ministarstvu financija trogodišnju prijavu za razdoblje od 29.11.2021. do 29.11.2024. godine najkasnije do 29.11.2024. i tada će morati uz potreban broj bodova imati ostvarene bodove prema Pravilnikom propisanoj strukturi po područjima.

To znači da će za trogodišnje razdoblje svaki ovlašteni revizor trebati steći ukupno 120 bodova, i to:

- najmanje 60 bodova iz osnovnih aktivnosti (od kojih minimalno 30 treba imati oznaku „A“);

- ostalih 60 bodova može biti iz ostalih aktivnosti.

Od tih ukupnih 120 bodova, najmanje 60 treba biti iz područja revizije, najmanje 40 bodova iz područja računovodstva i najviše 20 bodova iz ostalih područja.

Ovlašteni revizor dužan je u svojim evidencijama čuvati dokumentaciju i potvrde kojima može dokazati ispunjenje ove obveze 5 godina od datuma održane aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja. Ta dokumentacija mora biti dostupna na uvid Ministarstvu financija.

Obavještavanje MF o neostvarenim bodovima

Ako ovlašteni revizor iz opravdanih razloga u tekućoj godini ne ostvari najmanje 35 bodova stalnog stručnog usavršavanja odnosno 120 bodova u razdoblju od tri uzastopne godine, dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo financija najkasnije u roku od 30 dana od isteka tekućeg godišnjeg razdoblja u kojem nije mogao ostvariti najmanje 35 bodova, odnosno u roku od 30 dana prije isteka trogodišnjeg razdoblja u kojem ne može ispuniti obvezu, te navesti i dokumentirati opravdane razloge (privremena nesposobnost za rad, upućivanje na rad u inozemstvo i dr.) zbog kojih nije mogao ispuniti svoju obvezu u potpunosti.

Osobe na rodiljnom dopustu, dodatnom rodiljnom dopustu i roditeljskom dopustu oslobođene su skupljanja bodova za vrijeme korištenja dopusta, o čemu su također dužne obavijestiti Ministarstvo financija i priložiti odgovarajuću dokumentaciju (rješenje ili odgovarajući akt mjerodavnog tijela). U tom slučaju ovlašteni revizor je obvezan u preostalom razdoblju ostvariti najmanje 120 bodova stalnog stručnog usavršavanja. Ako ovlašteni revizor za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad duljem od dvanaest mjeseci nije bio u mogućnosti ostvarivati bodove, broj bodova stalnog stručnog usavršavanja koje je u obvezi ostvariti u neprekinutom razdoblju od tri godine umanjuje se za 35 (umjesto 120 dužan je steći 85 bodova).

Ovlaštenom revizoru koji neopravdano nije obavio stalno stručno usavršavanje u trajanju od najmanje 120 sati unutar neprekinutog razdoblja od tri godine, Ministarstvo financija ukinuti će rješenje kojim je izdano odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga. Za ponovno stjecanje revizorske licence ovlašteni revizor treba položiti ispit prema programu Hrvatske revizorske komore.

Dodajemo na kraju da ovlašteni revizori mogu sve svoje obvezne edukacije prema Pravilniku ispuniti u okviru brojnih TEB-ovih programa za revizore, pa upućujemo zainteresirane da obavijesti o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora potraže na TEB-ovom internetskom portalu: Ovlašteni revizori - informacije, prigovori i pritužbe.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag