U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/22 objavljen je članak "Specifičnosti sastavljanja financijskih izvještaja u proizvodnim i uslužnim djelatnostima". Autorica članka je Irena Slovinac.

Svi troškovi nastali u tekućoj godini i evidentirani u poslovnim knjigama iskazuju se u računu dobiti i gubitka po vrstama, neovisno jesu li realizirani ili ne. Zbog ispunjenja temeljnog zahtjeva računovodstvenih propisa da se rashodi priznaju u računu dobiti i gubitka na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određene stavke prihoda, u proizvodnim i uslužnim djelatnostima troškove tekuće godine iskazane u RDG-u treba korigirati za iznos troškova zadržanih u zalihama proizvodnje i gotovih proizvoda odnosno nedovršenih usluga.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag