U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Računovodstvene pogreške prethodnog razdoblja". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Računovodstveni postupak ispravljanja pogreški prethodnih razdoblja utvrđen je zahtjevima HSFI-a 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške te istoimenog MRS-a 8.  Zahtjevi MRS-a 8 u svezi postupka ispravljanja pogreški prethodnih razdoblja detaljniji su od onih navedenih u HSFI-u 3. Nema nikakve zapreke da obveznici HSFI-a primjenjuju odnosne zahtjeve MRS-a 8, što je i sukladno zahtjevu toč. 3.18. HSFI-a 3, a odnosi se i na primjenu svih ostalih standarda. Oba standarda svojim zahtjevima  utvrđuju da pogreške u financijskim izvještajima mogu nastati u vezi s priznavanjem, prezentiranjem ili objavljivanjem elemenata financijskih izvještaja. Moguće pogreške tekućeg razdoblja otkrivene u tom razdoblju ispravljaju se prije nego što se financijski izvještaji odobre za izdavanje. Međutim, značajne pogreške se ponekad ne otkrivaju prije kasnijeg razdoblja i tada se te pogreške prethodnog razdoblja ispravljaju u usporednim informacijama prezentiranim u financijskim izvještajima za ta kasnija razdoblja. Značajne pogreške prethodnog razdoblja ispravljaju se retroaktivno u prvom setu financijskih izvještaja odobrenih za izdavanje nakon njezinog otkrivanja. Retroaktivno prepravljanje označava ispravljanje pogreške prethodnog razdoblja kao da se ona nije niti dogodila, a obavlja se samo ako je moguće odrediti učinak pogreške na prethodno razdoblje. Ako prilikom uočavanja pogreške prethodnog razdoblja poduzetnik procijeni da ona nije materijalno značajna, u smislu da utječe ili da bi utjecala na donošenje ekonomskih odluka koje primarni korisnici financijskih izvještaja opće namjene donose na temelju tih financijskih izvještaja, tada se ona može ispraviti u financijskim izvještajima razdoblja u kojem je uočena odnosno u tekućem razdoblju. To znači da u ovakvim slučajevima poduzetnik ne treba primijeniti zahtjeve retroaktivnog ispravljanja pogreške prethodnog razdoblja prema HSFI-u 3 i MRS-u 8. U slučajevima kada poduzetnik porezne efekte ispravka računovodstvene pogreške prethodnog razdoblja iskazuje u poreznim prijavama koje se podnose u sljedećem  razdoblju, tada se predmetni porezni učinak iskazuje kao odgođena porezna imovina ili obveza, ovisno o tome je li poduzetnik temeljem navedenoga dužan platiti razliku poreza na dobit ili poduzetnik ima pravo na povrat razlike prethodno plaćenog poreza na dobit. U slučajevima kada poduzetnik porezne efekte ispravka računovodstvene pogreške prethodnog razdoblja iskazuje u poreznim prijavama koje se podnose u tekućem razdoblju, tada se predmetni porezni učinak iskazuje kao kratkoročna obveza za porez na dobit ili kratkoročno potraživanje za više plaćeni porez na dobit, ovisno o tome je li poduzetnik temeljem navedenoga dužan platiti razliku poreza na dobit ili poduzetnik ima pravo na povrat razlike prethodno plaćenog poreza na dobit.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag