Na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju (Nar. nov., br. 75/09 - 52/16) i Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (Nar. nov., br. 101/17) Hrvatska narodna banka je objavila Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita na dan 31. listopada 2021. 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_01_1_3.html

Natrag