U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/22 objavljen je članak "Privremeno ustupanje radnika". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

U cilju očuvanja radnih mjesta i zadržavanje radnika u svijetu rada i statusu zaposlenosti u čl. 10. st. 3. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR)ZR-a, kojim je uređeno zasnivanje radnog odnosa, omogućeno je poslodavcu da, u slučaju kada nema potrebe za radom određenog radnika, svoga radnika privremeno ustupi u s njim prema  posebnom propisu povezano društvo. Ako poslodavac nema potrebe za radom radnika može ga, prema navedenoj odredbi ZR-a, ustupiti u povezano društvo i to najduže na šest mjeseci u povezano društvo u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH) odnosno na dvije godine u povezano društvo u inozemstvu.

Za ustupanje radnika u povezano društvo moraju biti ispunjene ZR-om propisane pretpostavke. Jedna od tih pretpostavki je da poslodavac nema potrebu za radom radnika. Ako je ova pretpostavka ispunjena poslodavac može radnika privremeno ustupiti u povezano društvo najduže nas šest mjeseci. Ustupanje se obavlja na temelju sklopljenog sporazuma između povezanih društava s čime se mora suglasiti i radnik koji se ustupa i dati pisanu suglasnost na ustupanje. Uvjeti rada ustupljenog radnika ne bi smjeli biti nepovoljniji od uvjeta rada prije ustupanja.

Pretpostavke za ustupanje su:

  • nepostojanje potrebe za radom radnika,
  • postojanje povezanog društva,
  • sklopljen sporazum između povezanih poslodavaca i
  • pisana suglasnost radnika koji se ustupa.

Da bi došlo do privremenog ustupanja radnika potrebno je i da povezano društvo kao poslodavac ima potrebu za radom toga radnika i  da ga namjerava primiti na rad. Namjeru preuzimanja radnika povezani poslodavac iskazuje sklapanjem sporazuma s društvom koje nema potrebe za radom radnika.

Opširnije o privremenom ustupanju radnika i pretpostavkama ustupanja pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag