U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/22 objavljen je članak "Prijava dohotka od nesamostalnog rada i drugog dohotka ostvarenog u/iz inozemstva putem Obrasca INO-DOH". Autorica članka je Sandra Pezo.

Porezni obveznik, rezident RH, dužan je, po načelu svjetskog dohotka, prijaviti ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, od kapitala i drugog dohotka, koji je ostvario u tuzemstvu i u inozemstvu te na isti eventualno platiti porez na dohodak. Ovisno o tomu primjenjuje li se s državom u kojoj je dohodak ostvaren Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (u nastavku: UIDO) te o posebnosti svakog pojedinog ugovora, ovisiti će način prijave primitaka iz inozemstva, što je i tema ovoga članka.

Podaci o ostvarenom primitku i plaćenom porezu u inozemstvu dostavljaju se na Obrascu INO DOH. Autorica članka pojašnjava u kojim slučajevima se dostavlja Obrazac INO DOH kada se ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag