U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/22 objavljen je članak "Prestanak društva po skraćenom postupku". Autorica članka je Nevenka Marković.

Trgovačka društva svojstvo pravne osobe stječu upisom u sudski registar, a to svojstvo gube brisanjem iz sudskog registra. Da bi društvo bilo brisano iz sudskog registra potrebno je nad tim društvom provesti stečajni postupak ili likvidaciju. Ako se nad trgovačkim društvom ne provodi stečajni postupak, provodi se likvidacija, osim ako društvo prestaje pripajanjem, odnosno spajanjem s drugim društvom ili podjelom s razdvajanjem. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz 2019. uvedena je u naš pravni sustav mogućnost brisanja društva iz sudskog registra zbog prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Tim pravilima nastojalo se omogućiti članovima d.o.o.-a da donesu odluku o prestanku društva bez provođenja likvidacije i na taj način izbjegnu dugotrajniji postupak likvidacije. Stoga, radi shvaćanja osnovnih pravila skraćenog postupka bez likvidacije, autorica uspoređuje zakonska rješenja predviđena za prestanak društva odlukom članova društva u redovnom postupku sa zakonskim rješenjima o prestanku društva po skraćenom postupku (pretpostavke za prestanak, uloga registarskog suda, zaštita prava vjerovnika i završetak postupka te podjela imovine), te se ukazuje na prednosti odnosno nedostatke prestanka društva po skraćenom postupku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag