U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Pravo na godišnji odmor i regres u 2022.". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Godišnji odmor je jedno od prava iz radnog odnosa uređeno Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) na način da svaki zaposleni ima pravo na plaćeni godišnji odmor i tog se prava ne može odreći. Pravo na godišnji odmor ima svaki radnik za svaku kalendarsku godinu. ZR-om su propisani samo minimalne zahtjeve i pravila kojih se mora pridržavati svaki poslodavac kod određivanja prava radnika na godišnji odmor.                   

Osim pravo na godišnji odmor, ZR uređuje i najkraće trajanje i utvrđivanje godišnjeg odmora, ništetnost odricanja od prava na godišnji odmor, rok stjecanja prava na puni i na razmjerni dio godišnjeg odmora, naknadu plaće koja radniku pripada za vrijeme korištenje godišnjeg odmora i kako se ona određuje, naknada za neiskorišteni godišnji odmor, korištenje godišnjeg odmora u dijelovima i njegovo prenošenje u sljedeću godinu te raspored korištenja godišnjeg odmora.

Obveza poslodavca je da radniku osigura korištenje prava na godišnji odmor a ako bi poslodavac propustio to osigurati i ne bi se pridržava ZR-om propisanih minimalnih zahtjeva i pravila to može dovesti do prekršajne odgovornosti poslodavca.

Radnik ima pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna za svaku kalendarsku godinu a maloljetnici i radnici koji rade na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, imaju pravo na godišnji odmor od najmanje pet tjedana (čl. 77. st. ZR-a.).

Osobama s invaliditetom je za svaku kalendarsku godinu utvrđeno pravo na plaćeni godišnji odmor od najmanje pet tjedana jer ove osobe imaju trajno ograničenje, smanjenje ili gubitak sposobnosti izvršenja neke fizičke aktivnosti ili psihičke funkcije primjerene životnoj dobi, nastale kao posljedica oštećenja zdravlja (čl. 12. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom).

ZR-om je izrijekom propisano da se pravo na godišnji odmor ostvaruje nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa, a ne neprekidnog rada. Neprekidnim radom za stjecanje prava na puni godišnji odmor smatra se trajanje radnog odnosa, a ne stvarno izvršavanje ugovorene obveze rada. Opširnije o pravu na godišnji odmor i regres u 2022. pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag