U Nar. nov., br. 101/22 od 2.9.2022. objavljen je Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.9.2022.

Pravilnikom se propisuju opći zahtjevi kvalitete za žitarice namijenjene krajnjem potrošaču za neposrednu konzumaciju kao i proizvode od žitarica koji se stavljaju na tržište, a odnose se na: – nazive, definicije i opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati, – vrstu i količinu sastojaka te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi i – dodatne zahtjeve označavanja. Proizvodi koji ne udovoljavaju zahtjevima propisanim Pravilnikom, tj. za koje nisu propisani minimalni zahtjevi kvalitete, stavljaju se na tržište sukladno proizvođačkoj specifikaciji, pod uobičajenim ili opisnim nazivima.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica (Nar. nov., br. 81/16).

Natrag