U Nar. nov., br. 101/22 od 2.9.2022. objavljen je Pravilnik o službenoj odori, označavanju i korištenju označenih prijevoznih sredstava Državnog inspektorata (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.9.2022.

Pravilnikom se propisuje izgled, vrsta, trajanje i način uporabe službene odore osoba koje obavljaju inspekcijske poslove iz čl. 31. st. 1. Zakona o Državnom inspektoratu (inspektori) te uvjeti i način korištenja označenih prijevoznih sredstava.

Natrag