U Nar. nov., br. 85/22 od 22.7.2022. objavljen je Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, načinu izdavanja i vođenju upisnika o izdanim iskaznicama (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 30.7.2022.

Pravilnikom se propisuje sadržaj i oblik službene iskaznice kojom inspektor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti te način njihova izdavanja i vođenje upisnika o izdanim službenim iskaznicama.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obrascu iskaznice inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama (Nar. nov., br. 66/15 i 46/21).

Natrag