U Nar. nov., br. 85/22 od 22.7.2022. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 30.7.2022.

Pravilnikom se propisuju sadržaj i način vođenja evidencije osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja (Nar. nov., br. 66/15).

Natrag