U Nar. nov., br. 117/22 od 7.10.2022. objavljen je Pravilnik o Registru ''NE ZOVI'' (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 15.10.2022. 

Pravilnikom se propisuje obvezni sadržaj i način vođenja registra potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona (u nastavku: Registar »NE ZOVI«), obveznici upisa podataka u Registar »NE ZOVI«, način i rokovi upisa podataka, te način korištenja podataka.

Svrha Registra ''NE ZOVI'' je stvaranje baze podataka, odnosno prikupljanje i korištenje podataka o telefonskim brojevima potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u svrhu promidžbe i/ili prodaje proizvoda i usluga putem telefona.

Registar »NE ZOVI« uspostavljen sukladno čl. 11.a st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14, 110/15 i 14/19), danom stupanja na snagu Pravilnika nastavlja se primjenjivati sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22) i Pravilnika.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Registru »Ne zovi« (Nar. nov., br. 47/16).

Natrag