U Nar. nov., br. 133/22 od 11.11.2022. objavljen je Pravilnik o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 12.11.2022.

Pravilnikom se propisuje postupak i mjerila za objavu javnog poziva za provođenje komasacije, te mjerila za odabir određenog područja prema javnom pozivu radi ispunjenja programa komasacije poljoprivrednog zemljišta.

Natrag