U Nar. nov., br. 13/22 od 31.1.2022. objavljen je Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 8.2.2022.   

Pravilnikom se propisuju posebni uvjeti stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja koje moraju ispunjavati zaposleni u lokalnoj turističkoj zajednici, regionalnoj turističkoj zajednici, Turističkoj zajednici Grada Zagreba i Hrvatskoj turističkoj zajednici. Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Nar. nov., br. 23/17 i 72/17).

Natrag