U Nar. nov., br. 40 od 31. ožujka 2022. objavljen je Pravilnik o načinu prikupljanja podataka o postupcima koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga koji stupa na snagu 1.4.2022.

Pravilnik je donesen temeljem čl. 20.b st. 6. Stečajnog zakona, a njime je propisan način prikupljanja podataka o postupcima koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga.

Vrste postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga za potrebe ovog Pravilnika su: predstečajni postupak, skraćeni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak stečaja potrošača i postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

Stečajni upravitelji, povjerenici i izvanredni povjerenici dužni su u postupcima u kojima su imenovani za stečajnog upravitelja, povjerenika ili izvanrednog povjerenika u roku od 15 dana od zaključenja postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa dostaviti podatke propisane čl. 5. Pravilnika s tim da se ova obveza ne odnosi na skraćeni stečajni postupak i slučajeve kad se otvoreni stečajni postupak ne provodi.

Natrag