U Nar. nov., br. 117/22 od 7.10.2022. objavljen je Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 15.10.2022.

Pravilnikom se određuje način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda. Maloprodajna cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda mora biti za potrošača istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo, čitljivo i na lako uočljiv način.

Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (SL L 80, 18. 3. 1998.).

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda usluga (Nar. nov., br. 66/14 i 16/15).

Natrag