U Nar. nov., br. 125/22 od 26.10.2022. objavljen je Pravilnik o mjerilima za rad službenika u zemljišnim knjigama (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 03.11.2022.

Pravilnikom se uređuju vrste poslova, mjerila rada i način vođenja evidencije o individualnom radu službenika u zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova.

Stupanjem na snagu Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika (Nar. nov., br. 64/12).

Natrag