U Nar. nov., br. 132 od 9.11.2022. objavljen je Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Natrag