U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 19.2.2022.

U Pravilniku o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (Nar. nov., br. 103/06, 103/09 i 102/20), propisani obrazac DSI-1, zamjenjuje se novim obrascem DSI-1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Natrag