U Nar. nov., br. 2 od 5.1.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, koji stupa na snagu 13. siječnja 2022. godine.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, broj 75/14 - 39/20), tiskanice »Prijava o ozljedi na radu« i »Prijava o profesionalnoj bolesti« iz čl. 41. st. 1. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Natrag