U Nar. nov., br. 154 od 28.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Ovim je Pravilnikom propisan oblik i sadržaj izjave o zapljeni po pristanku dužnika, koju u skladu Ovršnim zakonom izdaje dužnik da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto iz ovrhe.

Obrazac izjave o zapljeni po pristanku dužnika u privitku ovoga Pravilnika zamjenjuje obrazac Izjave u privitku Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika (»Narodne novine«, broj 120/14. i 82/17.).

Natrag