U Nar. nov., br. 154 od 28.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj bjanko zadužnice s naznakom najviših iznosa koji se mogu upisati u pojedine vrste te isprave.
Obrazac zahtjeva u privitku ovoga Pravilnika zamjenjuje obrazac zahtjeva u privitku Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12. i 82/17.).

Natrag