U Nar. nov., br. 154 od 28.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje koji stupa na snagu 1 siječnja 2023. godine.

Ovim se Pravilnikom uređuje način ostvarivanja prava na grobno mjesto, troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja, umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u nastavku: HRVI) i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti propisanog Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Članovi obitelji ili druga fizička ili pravna osoba koja je bez izdavanja narudžbenica prvostupanjskog tijela platila troškove ukopa, prijevoza i grobnog mjesta za HRVI ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je umro prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a nisu ostvarili pravo na povrat troškova sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (»Narodne novine«, br. 51/18 i 41/22), imaju pravo na povrat troškova sukladno ovom Pravilniku, odnosno zahtjev za povrat troškova mogu podnijeti u roku od godine dana od ukopa.

Postupci započeti prema Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (»Narodne novine«, br. 51/18 i 41/22), koji nisu završeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

Natrag