U Nar. nov., br. 46 od 15. travnja 2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koji stupa na snagu dana 23. travnja 2022.

Natrag