U Nar. nov., br. 45/22 od 13.4.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 14.4.2022.

Sektorska organizacija je pravna osoba koju čine predstavnici gospodarskih djelatnosti povezanih s proizvodnjom, preradom i/ili trgovinom proizvoda iz jednog ili više sektora iz čl. 1. st. 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, osnovana na inicijativu pravnih osoba iz čl. 13.b. st. 1. podst. 1. Pravilnika koja se bavi isključivo proizvodnjom primarnih poljoprivrednih proizvoda iz jednog ili više sektora navedenih u čl. 1. st. 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 sa svrhom poticanja dijaloga između sudionika u lancu opskrbe hranom, promicanja dobre prakse i transparentnosti tržišta, na dobrobit svih njezinih članova.

Sektorska organizacija iz čl. 2. toč. 3. Pravilnika osniva se na temelju Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 - 98/19), a djeluje na postizanju posebnog cilja koji može uključivati jedan ili više ciljeva navedenih u čl. 157. st. 1. podst. (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013. Iznimno, s obzirom na cilj iz čl. 162. st. 1. a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 sektorska organizacija u sektorima maslinovog ulja i stolnih maslina te duhana može se osnovati i na temelju Zakona o zadrugama (Nar. nov., br. 34/11 - 98/19) ili Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br., 111/93 - 40/19).

Nečlanovi sektorske organizacije su svi drugi gospodarski subjekti koji posluju u jednoj od faza (razina) lanca opskrbe hranom od kojega se i sektorska organizacija sastoji, koji nisu članovi sektorske organizacije pa stoga nemaju predstavnika (člana) u sektorskoj organizaciji.

 

Natrag