U Nar. nov., br. 133/22 od 11.11.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 12.11.2022., osim čl. 1., čl. 3. do 8., čl. 10. do 18., čl. 19. st. 1., 2. i 3., čl. 20. do 25., čl. 26. st. 2. te čl. 28. koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj tj. 1.1.2023.

Pravilnikom su propisani novi Obrazac PDV, Obrazac I-RA, Obrazac U-RA, Obrazac ZP, Obrazac PDV-S, Obrazac PZ 42 i 63, Obrazac PPO, Obrazac PDV-P, Obrazac PDV-F, Obrazac ZP-PDV, Obrazac PDV-H, Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a, Obrazac DONH, Obrazac ZGP, Obrazac GP i Obrazac e-trgovina.

Porezni obveznici isporuke oporezive PDV-om po stopi od 0 % iz čl. 38. st. 6. Zakona obavljene u razdoblju od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 113/22.) do 31.12. 2022. (tj. od 1.10. do 31.12.2022.) iskazuju u stupcu 16. Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA) i točki I.10. Obrasca PDV za razdoblje oporezivanja u kojem su obavljene.

Za isporuku oporezivu PDV-om po stopi od 0 % iz čl. 38. st. 6. Zakona za koju je primljen predujam na koji je obračunan PDV po stopi od 25 %, porezni obveznik iznimno od čl. 159. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21 i 41/22) izdaje račun u kojem zaračunava cjelokupnu isporuku, a račun za predujam poništava.

Natrag