U Nar. nov., br. 125/22 od 26.10.2022. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 01.01.2023.

Pravilnikom je propisano da obveznici fiskalizacije mogu odrediti propisane iznose blagajničkog maksimuma do visine četverostrukog iznosa. Navedeno se primjenjuje u razdoblju dvojnog optjecaja (tj. od 1.1. do 14.1.2023.) uređenog propisom koji propisuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Natrag