U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/22 objavljen je članak "Potpore za samozapošljavanje". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Potpora za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: Zavod) je potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima: obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.
Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se u fiksnom i varijabilnom iznosu. Kada govorimo o evidentiranju primljenih iznosa potpore u poslovnim knjigama poduzetnika obveznika poreza na dobit, moramo naglasiti da se potpora za samozapošljavanje u računovodstvenom smislu tretira kao državne potpore. Državne potpore kod obveznika poreza na dobit moraju se evidentirati prema zahtjevima računovodstvenih standarda. Iz zahtjeva nadležnih računovodstvenih standarda proizlazi se potpore za samozapošljavanje u poslovnim knjigama evidentiraju na dva različita načina ovisno o tome radi li se o fiksnom ili varijabilnom iznosu potpore. Radi činjenice da se fiksni iznos potpore za samozapošljavanje odnosi na podmirenje troškova poslovanja za prvih nekoliko mjeseci poslovanja subjekta, razvidno je da se u predmetnom slučaju radi o državnoj potpori koja se odnosi na pokrivanje specifičnih (namjenskih) rashoda te da bi taj dio potpore trebalo priznati u prihode razdoblja u kojem nastaju odnosni rashodi. S druge strane, varijabilni iznos potpore za samozapošljavanje odnosi se prvenstveno na nabavu dugotrajne i kratkotrajne materijalne te nematerijalne imovine subjekta. Radi navedenoga, varijabilni iznos potpore priznat će se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine, odnosno u razdoblju u kojem dolazi do utroška sirovine i materijala kao kratkotrajne materijalne imovine (zaliha).

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag