U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/22 objavljen je članak "Plaća za nepuno radno vrijeme". Autor članka je Dinko Lukač.

U radnom odnosu poslodavac je obvezan radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama poslodavca osobno obavljati preuzeti posao. Plaću radnika određuje poslodavac sukladno izvoru radnog prava koji primjenjuje taj poslodavac, a iznos iste ovisit će o činjenici da li radnik radi u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) ili u nepunom radnom vremenu (svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena). Plaća kao pojam podrazumijeva osnovnu ili minimalnu plaću i sva dodatna davanja bilo koje vrste koja poslodavac izravno ili neizravno, u novcu ili naravi, na temelju ugovora o radu, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili drugog propisa isplaćuje radniku za obavljeni rad.

S radnikom koji će raditi u nepunom radnom vremenu poslodavac treba sklopiti pisani ugovor o radu, a isti treba sadržavati i podatak o trajanju redovitog radnog dana ili tjedna, podatak o osnovnoj plaći i razdobljima isplate plaće te i druge podatke propisane čl. 15. Zakona o radu. Za rad u nepunom radnom vremenu plaća se utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

U članku autor potanje piše o utvrđivanju plaće radniku za rad u nepunom radnom vremenu, obračunu javnih davanja, korištenju osobnog odbitka te izvješćivanju na JOPPD obrascu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag