U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/22 objavljen je članak "Oslobođenja od poreza za diplomate i međunarodne organizacije u RH". Autorica članka je Ana Adorić.

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost propisane su odredbe o oslobođenjima s pravom na odbitak pretporeza za isporuke izjednačene s izvozom. Tako su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara ili obavljanje usluga u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma, isporuke dobara i obavljanje usluga Europskoj uniji i organizacijama koje je osnovala EU, te isporuke dobara ili obavljanje usluga ostalim međunarodnim organizacijama. Oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije akreditirane u RH ostvaruje se kao izravno oslobođenje ili putem povrata poreza. Od 2020. godine omogućeno je diplomatskim i konzularnim predstavništvima te međunarodnim organizacijama sa sjedištem u RH podnošenje elektroničkog zahtjeva za povrat poreza.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag