U Nar. nov., br. 13/22 od 31.1.2022. objavljena je Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2021. godinu (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.2.2022.

Odlukom se propisuje zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A, kategorije B i kategorije C za 2021. godinu.

Natrag