U Nar. nov., br. 5/22 od 12.1.2022. objavljena je Odluka o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 4.1.2022. godine.

Odlukom se uređuju uvjeti ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK).

Dobrovoljno članstvo započinje upisom u Registar članova HGK, po Izjavi o dobrovoljnom učlanjenju u HGK i uplatom članarine u trajanju od najmanje 12 mjeseci do opoziva. Dobrovoljne članice ostvaruju pravo na korištenje usluga HGK ovisno o skupini u koju se razvrstavaju sukladno važećem Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori i Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore, a na temelju navedenih osnova određuje se i visina članarine.

U HGK se mogu dobrovoljno učlaniti ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i strukovna udruženja, znanstvene i obrazovne institucije, udruge te pravne i fizičke osobe koje svojim radom mogu doprinijeti obavljanju djelatnosti HGK.

Natrag