U Nar. nov., br. 154 od 28.12.2022. objavljena je Odluka o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori koja stupa na snagu 1 siječnja 2023. godine.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori. U Komoru se mogu dobrovoljno učlaniti ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i strukovna udruženja, znanstvene i obrazovne institucije, udruge te pravne i fizičke osobe koje svojim radom mogu doprinijeti obavljanju djelatnosti Komore.

Natrag