U Nar. nov., br. 16 od 4. veljače 2022. objavljena je Odluka o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2022. koja stupa na snagu 12. veljače 2022., a primjenjuje se od 1. siječnja 2022.
Sukladno navedenoj Odluci, svota nacionalne naknade za starije osobe usklađuje se od 1. siječnja 2022. i iznosi 820,80 kn.

Natrag