Odluka o sadržaju obavijesti o bitnim elementima preračunavanja (Nar. nov., br. 97/22) donesena je na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22).
Ovom se Odlukom pobliže uređuje sadržaj obavijesti kojom obveznici primjene ove Odluke obavještavaju klijenta o:
1) pravilima preračunavanja koja se odnose na sklopljene ugovore o depozitu, kreditu i druge novčane iskaze vrijednosti te
2) pravu na zatvaranje jednog ili više računa bez naknade.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag