U Nar. nov., br. 58 od 25. svibnja 2022. objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva koja stupa na snagu 1. lipnja 2022.

Navedenom odlukom proširuje  se primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva koji je zaključen 11. travnja 2022. i objavljen u Nar. nov., br. 50/22, i to na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07).

Natrag