U Nar. nov., br. 58 od 25.5.2022. objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva, koji stupa na snagu 1. lipnja 2022. godine.

Primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva koji je zaključen 11. travnja 2022. i objavljen u »Narodnim novinama« broj 50/2022, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).

Natrag