U Nar. nov., br. 5/22 od 12.1.2022. objavljena je Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (u nastavku: Odluka).  

Zbog katastrofe uzrokovane razornim potresom 29.12.2020. godine, s epicentrom u blizini Grada Petrinje, privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore (HGK) sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, kojima je onemogućeno redovito poslovanje uslijed posljedica potresa.

Članice HGK sa sjedištem na području Karlovačke i Zagrebačke županije, kojima je zbog nastanka štete prouzročene potresom onemogućeno redovito poslovanje, osloboditi će se plaćanja članarine za utvrđeno razdoblje temeljem odobrene prijave o postojanju štete od prirodne nepogode.

Odlukom se privremeno, do roka njezinoga važenja, stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja članarine za članice HGK.

Odluka se primjenjuje od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine.

Natrag