Nar. nov., br. 58 od 25. svibnja 2022. objavljena je Odluka o prestanku važenja Odluke o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 koja stupa na snagu 26. Svibnja 2022.

Natrag