U Nar. nov., br. 133/22 od 11.11.2022. objavljena je Odluka o prestanku rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja i Nacionalnoga klirinškog sustava (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 12.11.2022.

Odlukom se propisuje prestanak rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP) i Nacionalnoga klirinškog sustava (NKS) na kraju obračunskog dana 30.12.2022.

Dana 31.12.2022. prestaju važiti Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (Nar. nov., br. 125/2019, 53/2021 i 119/2021), Uputa za operativne postupke Hrvatskog sustava velikih plaćanja (O. br.: 43-020/02-20/BV, O. br.: 124-020/04-20/BV, O. br.: 319-020/10-20/BV i O. br.: 40-091-02-22/BV), Terminski plan Hrvatskog sustava velikih plaćanja (O. br.: 44-020/02-20/BV), Cjenik usluga HSVP-a (O. br.: 45-020/02-20/BV), Uputa za operativne postupke odobravanja i povrata unutar dnevnog kredita preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja (Uputa br. 261-020/09-17/BV i Uputa br. 86-020/03-20/BV) i Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava (Nar. nov., br. 46/2016 i 53/2001).

Dana 31.12.2022. prestaje važiti Odluka kojom se potvrđuje da Hrvatski sustav velikih plaćanja i Nacionalni klirinški sustav udovoljavaju uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (Nar. nov., br. 18/2009).

Natrag