U Nar. nov., br. 45/22 od 13.4.2022. objavljena je Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 21.4.2022.  

Povećava se najniža osigurana svota temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti iz čl. 26. st. 8. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Odlukom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju odredbe sadržane u Obavijesti o prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom (SL C 423/11, 19. 10. 2021.).

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti (Nar. nov., br. 109/16).

Natrag