U Nar. nov., br. 5/22 od 12.1.2022. objavljena je Odluka o oslobađanju obveze plaćanja članarine (u nastavku: Odluka) stupa na snagu 30.12.2021. i vrijedi do 4.1.2022.

Odlukom se oslobađaju obveze plaćanja članarine, članice Hrvatske gospodarske komore koje temeljem Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, klasa: 023-02/20-01/08, urbroj: 311-02-00-00/090-20-4, od 7.12.2020. godine, čine prvu grupu članica, u razdoblju od 1.1. do 3.1.2022. godine.

Natrag