U Nar. nov., br. 133/22 od 11.11.2022. objavljena je Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2023.

Odlukom se uređuje način opskrbe banaka gotovim novcem eura na teritoriju Republike Hrvatske (RH) koju provodi Hrvatska narodna banka (HNB).

Obveznik je primjene Odluke: 1) banka sa sjedištem u RH, 2) banka sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u RH putem podružnice, 3) banka iz treće zemlje koja je od HNB-a dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (Nar. nov., br. 157/2009, 36/2010, 24/2016, 17/2017, 119/2019, 63/2021, 108/2022, 111/2022. i 123/2022).

Natrag