U Nar. nov., br. 154 od 28.12.2022. objavljena je Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta koja stupa na snagu 1 siječnja 2023. godine.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (»Narodne novine« broj 146/2020 i 21/2021).

Natrag