Na temelju Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 127/17) i Statuta Hrvatske revizorske komore (Nar. nov., br. 58/18 - 77/21), Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore donijelo je Odluku o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 220 (izmijenjen) – Upravljanje kvalitetom za reviziju financijskih izvještaja, Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom 1 – Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge, Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom 2 – Pregledi kvalitete angažmana.

Danom stupanja na snagu Međunarodnog revizijskog standarda 220 (izmijenjen) – Upravljanje kvalitetom za reviziju financijskih izvještaja prestaje važiti Međunarodni revizijski standard 220 – Kontrola kvalitete za revizije financijskih izvještaja iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete i Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Nar. nov., br. 49/10). Danom stupanja na snagu Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom 1 – Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge i Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom 2 – Pregledi kvalitete angažmana, prestaje važiti Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 – Kontrola kvalitete za tvrtke koje obavljaju revizije i uvide financijskih izvještaja i ostale angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge iz Odluke o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda kontrole kvalitete i Međunarodnih smjernica revizijske prakse (Nar. nov., br. 49/10).

Natrag